МҲХСни билиш-тренда бўлишни англатади!

 

МҲХС нима?

МҲХС (Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари) — набор документов, регламентирующих правила составления финансовой отчётности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия. Ташқи фойдаланувчилар учун иқтисодий қарорлар қабул қилиш учун зарур бўлган молиявий хисоботларни тайёрлашни тартибга солувчи бир қатор хужжатлар тўплами.

 

МҲХСни билиш Сизга нима учун керак?

МҲХС бўйича тузилган хисобот махаллий корхоналарни чет эл корхоналари билан умумий тил топиши, шунингдек қарз маблағлари жалб этиши учун ердам беради.

Шунингдек, Президент  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 й. ПФ-4720-сон “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонига асосан, барча акциядорлик жамиятлари МҲХС бўйича молиявий хисоботлар тайёрлаш ва халқаро стандартлар асосида аудитдан ўтказишга киришган.

Шу мунособат билан, МҲХС бўйича билим ва кўникмаларингиз Сизга корхона хисоботларини МҲХС бўйича тайёрлашга ёрдам беради ва Сизни мехнат бозоридаги энг талаб юқори бўлган мутаҳассисга  айлантиради.

 

МҲХСни қаерда ўрганиш мумкин?

МҲХСни «Profi Training» бизнес мактабининг дастлабки «МҲХС: Кириш (Молиявий ҳисоб 1)» курсида ўрганишингиз мумкин. Кейинчалик билимларингизни  «DipIFR (МҲХС бўйича диплом, АССА)» курсимизда янада кенгайтириш имкониятига эга бўласиз.

Ушбу ўқув курслари бухгалтерия ҳисобини МҲХСга мувофиқ юритадиганлар, шунингдек ушбу хисоботлардан корхона фаолиятини тахлил қилиш ва бошқарув қарорларини чиқариш учун фойдаланадиган иқтосодиёт ва молия бўлимлари мутахассислари учун мўлжалланган.

Агар Сиз ҳақиқатда юқори малакали мутахассис бўлишни, нуфузли мавқега эга бўлишни, карерангизда катта муваффақиятларга эришишни  хохласангиз, хозироқ МҲХСни ўрганишга киришинг!

 

Курс дастури қуйидагилардан иборат:

 1. Молиявий ҳисоб ва ҳисобот (МҲХС (IAS) 1)
 2. Молиявий ҳисоботнинг концептуал асоси
 3. Даромад ва харажатлар (МҲХС (IFRS) 15)
 4. Вақт бўйича пул қийматини хисоблаш
 5. Узоқ муддатли ва жорий активлар
 6. Мажбуриятлар
 7. Ижара (МҲХС (IFRS) 16)
 8. Чет эл валютаси (МҲХС (IAS) 21)
 9. Капитал
 10. Фойда солиғи (МҲХС (IAS) 12)
 11. Молиявий инструментлар
 12. Резервлар ва шартли мажбуриятлар (МҲХС (IAS) 37)
 13. Хатоларни тўғрилаш (МҲХС (IAS) 8)
 14. Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот(МҲХС (IAS) 7)
 15. Жамлаш асослари
 16. Касбий этика

Аризаларингизни кутамиз!


Стоимость

4 310 500 сум

Длительность

50 dars va 9 tahlil занятий

Формат

Videokurs

Дата начала

01/Июл/2022

Посмотреть все тренинги →